Projekt VZDĚLÁVÁNÍ S EVROPOU

 
 

 

 

Mateřská škola Hodonín, Lužní 2, příspěvková organizace

695 03 Hodonín, tel.: 518 353 145, e-mail: ms.luzni@tiscali.cz

 

 

Naše škola realizuje projekt Vzdělávání s Evropou CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001899 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Projekt je zaměřen na personální podporu (školní asistent), osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ (prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ).

 

Hlavním cílem projektu zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

 

 

 

 


Kontakt

SVOBODOVÁ MARTINA

Mateřská škola Hodonín
Lužní 2
příspěvková organizace Lužní 2
695 01 Hodonín

tel.: 518 353 145

IČ: 710 02 600

Odloučené pracoviště
MŠ Štefánikova
tel.: 518 353 465

Školní jídelna
tel.: 518 351 468