Doplňkové aktivity

PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK

Je zajištěn ve spolupráci s Plaveckou školou Hanky Mořinglové. Počet lekcí je 9-10, děti jsou rozděleny podle dovednosti. Výcvik probíhá na podzim. 

KERAMICKÁ DÍLNIČKA

Keramické tvoření dětí s rodiči probíhá na naší MŠ od října do května pod vedením p. uč. Zýbalové, Koliové a Štefančíkové. Máme svoji vlastní vypalovací pec.

GRAFOMOTORIKA

Tréninkový program zaměřený na odstranění grafomotorických obtíží u dětí s využitím prvků arteterapie, relaxace, jógy, muzikoterapie, dotykové terapie a rodinné terapie vycházející z metody PaedDr. Yvety Heyrovské. Tento program je určen pro skupinu 6-8 předškolních dětí ve spolupráci s jejich rodiči. Náprava probíhá 10-12 týdnů, kdy rodiče docházejí 1x týdně do MŠ, zároveň však pracují s dítětem celý týden doma. Cílem je dosažení správného držení kresebného náčiní.

Kurz probíhá na naší MŠ od dubna do června. Lektorkou kurzu je p. uč. Lenka Lužová.

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Z důvodu častých vad a poruch řečového vývoje u dětí jsou do každodenních činností zařazována cvičení, kterými lze poruchám komunikačních schopností předcházet. S dětmi pracují odborně proškolené učitelky.

 


Kontakt

SVOBODOVÁ MARTINA

Mateřská škola Hodonín
Lužní 2
příspěvková organizace Lužní 2
695 01 Hodonín

tel.: 518 353 145

IČ: 710 02 600

Odloučené pracoviště
MŠ Štefánikova
tel.: 518 353 465

Školní jídelna
tel.: 518 351 468