Logopedická prevence

LOGOPEDICKÁ PREVENCE NA NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE HODONÍN, LUŽNÍ 2.

Již několik let pozorujeme zhoršující se stav výslovnosti u dětí předškolního věku. Není výjimkou, že ani děti nastupující do základní školy neumí správně vyslovovat všechny hlásky. Proto jsme se již v minulých letech zaměřili na logopedickou prevenci. Úzce spolupracujeme se speciálním centrem, jejíž odborník nám minimálně jednou za rok provádí depistáž dětí a navrhuje další možnosti práce s těmito dětmi. Aby bylo výsledného efektu dosaženo, je potřeba spolupráce s rodiči. Ne vždy se nám však daří přesvědčit rodiče o významu důsledného procvičování jazýčku i doma.

V letošním roce jsme se zapojili do rozvojového programu „ Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014“, kdy jsme získali finanční prostředky, které jsou určeny právě k řešení této problematiky. Hlavním cílem našeho projektu je snaha o vytvoření co možná nejkvalitnějšího prostředí pro rozvoj řečového projevu dětí předškolního věku s možností zaměřit se na děti, které jsou v oblasti řeči oslabeni a účinně spolupracovat s rodiči těchto dětí. Naším záměrem je pomocí tohoto projektu vybavit všechny třídy kvalitními pomůckami a rozšířit proškolení pedagogů v oboru logopedické prevence.

Zpracovala: Svobodová Martina, ředitelka mateřské školy Hodonín, Lužní 2, přísp.org.

 


Kontakt

SVOBODOVÁ MARTINA

Mateřská škola Hodonín
Lužní 2
příspěvková organizace Lužní 2
695 01 Hodonín

tel.: 518 353 145

IČ: 710 02 600

Odloučené pracoviště
MŠ Štefánikova
tel.: 518 353 465

Školní jídelna
tel.: 518 351 468